https://www.wuisou.com/s/qgpk/845588112.html https://www.wuisou.com/s/jb/77292601.html https://www.wuisou.com/s/nygt/356490897.html https://www.wuisou.com/s/hnrp/404524403.html https://www.wuisou.com/s/xy/845922032.html https://www.wuisou.com/s/fcl/370682417.html https://www.wuisou.com/s/wzgw/577211489.html https://www.wuisou.com/s/jgwt/806991710.html https://www.wuisou.com/s/smd/176201864.html https://www.wuisou.com/s/dgj/760301438.html https://www.wuisou.com/s/rm/997214188.html https://www.wuisou.com/s/qp/98531543.html https://www.wuisou.com/s/nl/689720595.html https://www.wuisou.com/s/nzj/345459086.html https://www.wuisou.com/s/hnrp/168479435.html https://www.wuisou.com/s/smd/246781854.html https://www.wuisou.com/s/rwj/516057050.html https://www.wuisou.com/s/mbpl/253984414.html https://www.wuisou.com/s/nygt/89969494.html https://www.wuisou.com/s/qgpk/645341058.html https://www.wuisou.com/s/rd/452955814.html https://www.wuisou.com/s/stgg/73894108.html https://www.wuisou.com/s/nl/570464912.html https://www.wuisou.com/s/qly/434944877.html https://www.wuisou.com/s/lqhc/968101341.html https://www.wuisou.com/s/jgwt/220452397.html https://www.wuisou.com/s/pxf/772073564.html https://www.wuisou.com/s/hhjj/691203420.html https://www.wuisou.com/s/mbpl/124229471.html https://www.wuisou.com/s/qp/532418646.html https://www.wuisou.com/s/hrm/408200678.html https://www.wuisou.com/s/nl/655505358.html https://www.wuisou.com/s/jfz/437866735.html https://www.wuisou.com/s/wzgw/976254265.html https://www.wuisou.com/s/yx/85949330.html https://www.wuisou.com/s/lxgg/443736280.html https://www.wuisou.com/s/xy/18715071.html https://www.wuisou.com/s/qtqx/737905573.html https://www.wuisou.com/s/tpn/565334812.html https://www.wuisou.com/s/rwj/690265292.html https://www.wuisou.com/s/jcr/98387597.html https://www.wuisou.com/s/brjh/114791981.html https://www.wuisou.com/s/zz/876040021.html https://www.wuisou.com/s/tcfx/610007184.html https://www.wuisou.com/s/sj/163474468.html https://www.wuisou.com/s/xy/276614573.html https://www.wuisou.com/s/nl/22945304.html https://www.wuisou.com/s/zz/690258055.html https://www.wuisou.com/s/gwtj/352671847.html https://www.wuisou.com/s/nygt/345075827.html https://www.wuisou.com/s/qp/435448612.html https://www.wuisou.com/s/zz/229350405.html https://www.wuisou.com/s/tcfx/71414456.html https://www.wuisou.com/s/qgpk/509367461.html https://www.wuisou.com/s/jfz/815382406.html https://www.wuisou.com/s/yc/888603660.html https://www.wuisou.com/s/hhjj/148074244.html https://www.wuisou.com/s/qtqx/909521874.html https://www.wuisou.com/s/qly/272314514.html https://www.wuisou.com/s/fnn/895515574.html https://www.wuisou.com/s/wzgw/954835991.html https://www.wuisou.com/s/fnn/479232795.html https://www.wuisou.com/s/jb/586555406.html https://www.wuisou.com/s/lxgg/690077148.html https://www.wuisou.com/s/dgj/330831554.html https://www.wuisou.com/s/zz/229604925.html https://www.wuisou.com/s/nl/941987085.html https://www.wuisou.com/s/nwr/733757713.html https://www.wuisou.com/s/brjh/900942381.html https://www.wuisou.com/s/msg/282229255.html https://www.wuisou.com/s/jfz/172031429.html https://www.wuisou.com/s/nygt/215154078.html https://www.wuisou.com/s/hm/389371774.html https://www.wuisou.com/s/smd/191446913.html https://www.wuisou.com/s/mkfw/85640016.html https://www.wuisou.com/s/nygt/15478640.html https://www.wuisou.com/s/mkfw/568838715.html https://www.wuisou.com/s/lxgg/699376897.html https://www.wuisou.com/s/wg/537613895.html https://www.wuisou.com/s/fcl/463512527.html https://www.wuisou.com/s/hrm/183615005.html https://www.wuisou.com/s/rm/656020449.html https://www.wuisou.com/s/yc/286822089.html https://www.wuisou.com/s/qly/480601228.html https://www.wuisou.com/s/wg/218640988.html https://www.wuisou.com/s/rwj/639280595.html https://www.wuisou.com/s/jb/482665978.html https://www.wuisou.com/s/msg/798132101.html https://www.wuisou.com/s/msg/963740086.html https://www.wuisou.com/s/gwtj/487742232.html https://www.wuisou.com/s/jb/393503399.html https://www.wuisou.com/s/stgg/745577775.html https://www.wuisou.com/s/fcl/744100657.html https://www.wuisou.com/s/msg/396789116.html https://www.wuisou.com/s/msg/116348245.html https://www.wuisou.com/s/brjh/584689046.html https://www.wuisou.com/s/lqhc/766009324.html https://www.wuisou.com/s/stgg/475464168.html https://www.wuisou.com/s/msg/878084419.html https://www.wuisou.com/s/ny/873022077.html

微信视频文件太大,无法发送怎么办?教你无损压缩视频大小!

  • 内容
  • 相关
在工作生活中,大家经常会遇到用微信发送视频提示文件过大的情况,微信超过25M的视频便无法发送,这时候如果想继续发送,就要寻找其他办法。


近日,小编也遇到了这种问题,且经过多方尝试,终于寻得解决之法,下面就给大家一一演示。

一:上传到视频网站

具体操作是,登录国内几大视频网站账号(优酷、腾讯、爱奇艺),上传视频,然后发送链接给好友。

优点:操作简单、永久保存、对视频长度无限制。

缺点:上传审核慢、清晰度显著降低,播放时有广告、播放时不能全屏。

二:软件压缩视频大小

这是今天小编着重介绍的方法,适合平时几分钟左右的小视频,亲测可以把200兆的视频压缩到20兆以内,并且清晰度并没有显著降低。

第一步:安装并打开视频压缩软件。

在此小编推荐软件“格式工厂”,为了避免广告嫌疑,先声明,本软件完全免费,腾讯软件市场可以直接下载绿色无广告无插件版本。

第二步:拖动视频到软件右侧空白区域。第三步:在新窗口中,选择【移动设备】选项,然后点击右下角【配置】按钮,设置您想要的视频参数。
选择,MP4格式,文件大小,选择前三项360或480或720,数字越大,清晰度越高,输出文件越大。为了追求清晰度,一般先选择清晰度最高的720P进行尝试。


在右侧【大小限制】一栏,选择您要限制的文件大小,因为微信最大仅支持25M的视频,所以在此就选择20M。

第四步:点击【确定】,返回软件主界面,点击上方【开始】,开始转换。
第五步:转换完成后,点击图中【文件夹】图标,打开文件夹,找到转换成功的视频。


就这样,几百兆的视频轻松压缩的20兆以内,是不是很简单呢。


软件下载地址:格式工厂绿色版

评论后还是无法显示下载地址?清理缓存-点我试试
热度:1121° 评分:8.7 发布时间: 2020年3月18日

本文标签:

版权声明:若无特殊注明,本文皆为《小刀娱乐网》原创,转载请保留文章出处。

本文链接:微信视频文件太大,无法发送怎么办?教你无损压缩视频大小! - https://www.wuioo.com/post-5153.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注